Երեքշաբթի, 25. 06. 2024

spot_img

Նոր Հրատարակութիւններ

Պատրաստեց ԳԷՈՐԳ ՆԱԹԱԼԻ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

«Արցախի հոգեւոր – պատմական յուշարձանները», քարտէզ, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչութիւն, Ս. Էջմիածին, 2021 (յուշարձանները՝ Լեռնային  Ղարաբաղի  Ինքնավար Մարզի, Արցախի Հանրապետութեան  եւ ներկայիս գրաւեալ  տարածքներու տարբերակուած գոյներով շրջաններուն մէջ)  (հայերէն,  ռուսերէն  եւ անգլերէն առանձին տարբերակներ):

– Դանիէլեան Ժիրայր, «Մատենագիտութիւն ընդդէմ ցանկագրումի – «Լիբանանահայ գիրքը…» (յաւելուած)», խմբագիր՝ Կարօ Յովհաննէսեան, հրատարակութիւն «Գէորգ Մելիտինեցի գրական մրցանակ»ի թիւ 102, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան տպարան, Անթիլիաս-Լիբանան, 2021, 212 էջ (17 x 24 սմ.) (յաւելեալ ուղղումներ ու լրացումներ Անդրանիկ Տագէսեանի ու Արմէն Իւրնէշլեանի կազմած եւ 2013-ին Պէյրութի մէջ լոյս տեսա «Լիբանանահայ գիրքը 1894-2012 – Մատենագիտական ցանկ» հատորին):

– Խեչօ Մովսէս եւ Պետրոսեան Էսթեր (կազմողներ), «Ցուցակ Մաշտոցի անուան Մատենադարանի արաբերէն քրիստոնէական ձեռագրերի», խմբագիրներ՝ Անի Ժ.Աւետիսեան եւ Միհրան Մինասեան, Մեսրոպ Մաշտոցի անուան հին ձեռագրերի հիմնարկ-Մատենադարանի հրատարակչութիւն, Երեւան, 2021, 184 էջ + 8 էջ գունաւոր ներդիր (16,5 x 23,5 սմ.) (գիտական ընդարձակ նկարագրութիւնը Մատենադարանի արաբատառ  ձեռագիրներու  հաւաքածուի քրիստոնէական բովանդակութեամբ, ԺԷ.-ԺԹ. դարերու 58 ձեռագիրներու՝ Աւետարաններ, աղօթագիրքեր, մտորումներ աստուածաբանական  նիւթերու շուրջ, հրաշագործութեանց պատումներ, բարոյախրատական աշխատութիւններ)։ Հրատարակուած է Մատենադարանի գիտական խորհուրդին որոշումով՝ «Ճեյ. Թի. Այ. Արմենիա»  ընկերութեան աջակցութեամբ։

– Հրաչեան Հրայր եւ Գրիգորեան Արա, «Կենսագրական բառարան – Երէկուան եւ այսօրուան հայերը», յառաջաբանը՝ Վենսան Տիւքլեռի, վերջաբանները՝ Միշել Մարիանի եւ Ամատունի Վիրաբեանի, Kirk Publishing, Մեզոն-Ալֆոր (Փարիզ), 2021, 700 էջ (16 x 24 սմ.) (3200 կենսագրութիւն, գունաւոր լուսանկարներ) (ֆրանսերէն):

– Ղազարեան Գրիգոր Աւագի, «Յուշեր եւ խոհեր հայ ժողովրդի պանծալի հերոս Անդրանիկի մասին», «Էտիթ փրինթ» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2021, 48 էջ (14,5 x 20 սմ.) (Զօրավար Անդրանիկի անձնական քարտուղարի յուշերն ու խոհերը 1918-1919 թուականներու անցքերուն մասին, զօրավարին, հեղինակին ու անոր գրամեքենագրուած յուշերու էջերու լուսանկարներ):

– «Մոսկուայի եւ Կարսի պայմանագիրներու ստորագրութեան 100-ամեակը եւ զանոնք չեղարկելու խնդիրները», խմբագիր՝ Մաքսիմ Ալեքսանտրովիչ Վասքով, Մոսկուա-Երեւան, «Էտիթ փրինթ» հրատարակչութեան տպարան (Երեւան), 2021, 768 էջ (17,2 x 24,6 սմ.) (5 հայ եւ 2 ռուս հեղինակներու յօդուածներ, էջ 661-766-ը՝ 14 յաւելուածներ) (ռուսերէն): Տպագրուած է ռուսահայ գործարար Լեւոն Մարկոսի նիւթական աջակցութեամբ:

– Մսըրլեան Զաւէն, «Հայկական հարցի եւ ցեղասպանութեան մասին ուսումնասիրութիւններ եւ փաստաթուղթեր», Պէյրութ, 2021, 111 էջ (հեղինակին՝ «Հայկազեան հայագիտական հանդէս»ի եւ «Հասկ» ամսագիրին մէջ լոյս տեսած 6 յօդուած-ուսումնասիրութիւնները տուեալ նիւթերուն մասին) (անգլերէն): Հատորին մեկենասն է Ռաֆֆի Մանուկեանը:

– Յակոբեան Վերա, «Մշոյ Բուլանըք գաւառի հայաբնակ գիւղերն ըստ Մկրտիչ Խրիմեան կաթողիկոսին ուղղուած նամակների», Ա. գիրք, խմբագիր՝ Յակոբ Մուրատեան, Մեսրոպ Մաշտոցի անուան հին ձեռագրերի հիմնարկ-Մատենադարանի հրատարակչութիւն, Երեւան, 2021: Հրատարակուած է Մատենադարանի գիտական խորհուրդին որոշումով: Ուսումնասիրութիւնը կատարուած է Հայ օգնութեան ֆոնտի տրամադրած դրամաշնորհով, ՀՀ ԳԱԱ «Հայագիտական ուսումնասիրութիւնները ֆինանսաւորող հիմնադրամ»ի աջակցութեամբ: Հատորը նուիրուած է Մկրտիչ Ա. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի յիշատակին՝ ծննդեան 200-ամեակին առթիւ:

– Չիֆթճեան Գրիգոր արք., «Ուղեւորութիւն Ատրպատականի հայոց թեմում – Բ. հատոր՝ Ղարադաղ», Դաւրէժ (Թաւրիզ), 2021, 620 էջ (Ատրպատականի վեց գաւառակներու հայկական 82 երբեմնի գիւղերու պատմութեան եւ կենսագործունէութեան տարբեր կողմերու մասին համապարփակ ուսումնասիրութիւններ եւ ականատեսի վկայութիւններ, անձնանուններու եւ տեղանուններու ցանկեր, լուսանկարներ): Դիմել՝ arajnordaran.tavriz@gmail.com:

– Ռուբէն, «Յուշեր – Հայաստանի անկախութեան մարտահրաւէրը (1919-1920)», հայերէնէ թարգմանեց Վայք Տէր Մինասեան, յառաջաբանը՝ Թալին Տէր Մինասեանի, Thaddée հրատարակչութիւն, Փարիզ, 2021 (Ռուբէն Տէր Մինասեանի «Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները» շարքի 7-րդ հատորի 3-րդ մասը, խմբապետ Մուշեղ Աւետիսեանի եւ Անահիտ Տէր Մինասեանի վկայութիւնները Ռուբէնի մասին, Ռուբէնի 1935-ի մէկ գրութիւնը ՀՅԴ-ի մասին, Ռոպեր Իլպերթի վերջաբանը: Յուշերը կեդրոնացած են Հայաստանի առաջին հանրապետութիւնը թրքազերծելու Ռուբէնի քայլերուն վրայ ու կը հասնին մինչեւ 1920-ի ապրիլ ամիսը միայն) (ֆրանսերէն):

– Սարգսեան Սուրէն, «Միհրան Տամատեանի հրապարակախօսութիւնը», խմբագիր՝ Ալպերթ Խառատեան, «Տիր» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2020, 350 էջ (յաւելուած՝ Տամատեանի շուրջ 50 հրապարակագրական յօդուածներով, լուսանկարներ, օգտագործուած աղբիւրներու եւ գրականութեան ցանկ, ռուսերէն եւ անգլերէն ամփոփումներ, հեղինակին կենսագրութիւնը Դ. կողքին վրայ): Հրատարակութեան երաշխաւորած է «Գլաձոր» համալսարանի գիտական խորհուրդը:

– «Փոթորիկ Կովկասի մէջ», խմբագիրներ՝ Ռուսլան Նիքոլաեւիչ Փուխով եւ Քոնսթանդին Վլատիմիրովիչ Մաքիենքօ, հրատարակիչ՝ Ռազմավարութեանց եւ արհեստագիտութեանց վերլուծութեան կեդրոն, Մոսկուա, 2021, 128 էջ (հայ-թրքական 2020-ի աշնանային պատերազմի պատճառներուն, պատերազմի ընթացքին ու անոր հետեւանքներուն մասին 3 հայ եւ 9 ռուսաստանցի հեղինակներու գրութիւններ՝ ռազմական, ռազմավարական եւ քաղաքական կտրուածքներով) (ռուսերէն):

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին