Երեքշաբթի, 21. 05. 2024

spot_img

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Սկաուտական Տարեշրջանի Բացումը՝  Միասին  Կառուցենք Մեր   Տունը

Փայլուն եւ  Արդիւնաւէտ տարեշրջանը, յիշատակելի  խարուկահանդէսով մը  փակելէ ետք, Շաբաթ, 9  Նոյեմբեր 2019-ի   յետմիջօրէին, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական  շարժումը,   ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի շրջափակին մէջ, մեծ թիւով  միութենականներու, ծնողներու եւ բարեկամներու  ներկայութեան, որոնց մէջ   ՀԵԸ-ի Կեդրոնական  Վարչութեան ատենապետը եւ անդամներ,  ՀԵԸ-ի տարբեր  միաւորներու վարչութիւններ, SDL-ի  եւ AEL-ի  ներկայացուցիչներ հանդիսաւորապէս  կատարեց  նոր տարեշրջանի  բացումը:

 Հանդիսութեան   նախորդեց սկաուտական խմբակային  փոխանցումներու արարողութիւնը:

Սկաուտական խմբակային  փոխանցումները աւարտելէ ետք,  մեկնարկեց   2019-2020  տարեշրջանի   պաշտօնական բացման  արարողութիւնը:

 ՀԵԸ Անդրանիկ  փողերախումբին  գլխաւորութեամբ,   Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԵԸ-ի եւ ՀԵԸ-ի փողերախումբի  դրօշները բարձրացուցած   դաշտ  մուտք  գործեցին  ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիասի  սկաուտական   շարժումի խումբերը, իրենց խմբապետներուն  եւ փոխխմբապետներուն առաջնորդութեամբ:

Լիբանանի, Հայաստանի,  ՀԲԸՄ-ի, ՀԵԸ-ի քայլերգներուն  յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք  Արեւ Սէֆէրեան (Արենուշներու փոխխմբապետուհի)  բարի  գալուստ   մաղթեց  ներկաներուն:  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Գործադիր Մարմինի փոխատենապետուհի քոյր Մայտա  Քիւրեճեան յաջողութիւն  մաղթեց   մասնաճիւղին եւ  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական  շարժումի  աշխատանքներուն:  AEL- ի քոմիսէր ժեներալ  քոյր  Փերուզ  Թիւթիւնճեան  բացատրեց   տարուան աշխատանքներուն  խորհուրդը եւ  ընթացքը:

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան արժեւորելէ ետք ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  գործունէութիւնը, յայտնեց, թէ  պիտի  կեդրոնանայ   երկու   կէտերու վրայ.«Ի զուր  չէ, որ  Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր  Միութեան  հեռատես   ղեկավարները ընտրած են  Միութիւնը Զօրութիւն է  կարգախօսը: Այո»,  որովհետեւ  հաւաքական աշխատանքին մէջ  պահուած է  յաջողութիւններու, յարատեւութեան եւ ապագային հասնելու  գաղտնիքը:  Հաւաքական աշխատանքով  եւ միասնականութեան  ոգիով է, որ  պիտի  յաղթահարէք  ձեր դժուարութիւնները եւ  հասնիք ձեր նպատակներուն:

Երկրորդ կէտը որ կը  փափաքիմ շեշտել, ՀԲԸՄ-ը հիմնադրութեան առաջին  պահէն   մինչեւ օրս, ազգային,  կրթական, մշակութային, տնտեսական, մարդասիրական բազմատեսակ   գործունէութիւն կը  ծաւալէ  ոչ միայն  Սփիւռքի մէջ այլեւ՝  Հայաստանի եւ Արցախի:  ՀԲԸՄ-ը, ինչպէս  ՀԵԸ-ը  մնայուն  ներկայութիւն դարձած  են հայ ազգային կեանքին  մէջ:

Մենք այս Մեծ Միութեան  երիտասարդական  բաժնի  ժառանգորդներս,  լաւապէս պարտինք իւրացնել ՀԲԸՄ- ի ազգային առողջ  գաղափարախօսութիւնը: Ձեր սկաուտական հաւաքներուն, բանակումներուն եւ ակումբային միջոցառումներուն ընթացքին, ձեր  սկաուտական յայտագիրներուն կողքին  ծանրացէք   Հայկական Բարեգործական  Ընդհանուր Միութեան  եւ Հայ Երիտասարդաց  Ընկերակցութեան նուաճումներուն վրայ, ծանօթացէք անոնց ազգային, հայրենական  ծառայութիւններուն, կազմակերպչական գործունէութիւններուն, որպէսզի նորահաս  սերունդը  դաստիարակուի եւ զինուի մեր անմահ  հիմնադիրներուն գաղափարախօսութեամբ».  Իր խօսքը աւարտելով   ողջոյնի ջերմ  խօսքեր ուղղեց ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս  մասնաճիւղի  Գործադիր Մարմինի  ատենապետին   եւ անդամներուն, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս  Սկաուտական Շարժումի  ընդհանուր  խմբապետին եւ խմբապետական  կազմի բոլոր անդամներուն, թիթեռներուն, արծուիկներուն,  գայլիկներուն, սկաուտներուն, արենուշներուն, քառավելներուն, երէցներուն, սկաուտական ծնողական  վարչութեան անդամներուն, ինչպէս նաեւ  բոլոր միութենականներուն:

 ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական  շարժումի ընդհանուր խմբապետ   եղբայր Եղիկ Աւետիքեան  յայտնեց .« Այս տարի քանի մը քայլ առջեւ երթալով, մեր աշխատանքներուն  թիրախը պիտի ըլլայ՝  միասնաբար, մէկ   տանիքի տակ, աւելի գեղեցկացնել,  կազմակերպել մեր  տունը:   ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս այս տարուան   աշխատանքներուն բնաբանը   ընտրած է « Միասին կառուցենք մեր  տունը»:  Այս կարգախօսը պիտի   ըլլայ բոլորիս  ուղեցոյցը,  բոլոր անդամ-անդամուհիները ակումբը  պիտի զգան իրենց  հարազատ տունը՝ քոյրերու եւ եղբայրներու անմիջական հոգատարութեան տակ:

Սիրելի   ծնողներ  ձեր հարազատ տունն է այս ակումբը: Ծնողք, զաւակ, միութիւն եւ ակումբ  մէկ  ամբողջականութիւն եւ հաւաքականութիւն կը կազմենք  միասին:

Իմ եւ  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  խմբապետական կազմին անունով՝  Մենք Պատրաստ  ենք  Ծառայելու  Մեր  Լաւագոյնը ». ըսաւ ան:

SDL-ի Լեռնալիբանանի թիւ  2 գօտիի  քոմիսէր Ռամզի Ռէյէս  փոխանցեց  SDL-ի խօսքը: Երէցական փոխխմբապետ Սեւակ  Հաճեքեան արաբերէնով   փոխանցեց մասնաճիւղին խօսքը:

 Ապա  տեղի ունեցան խմբապետական փոխանցումները.

Եղբայր Վիգէն Չերչեան, եղբայր Գրիգոր  Քէշիշեան, AEL-ի  ժեներալ քոմիսէր Փերուզ  Թիւթիւնճեան,  SDL-ի քոմիսէրներ Զիատ  Շաքեր եւ Ռամզի  Ռէյէս, քոյր Մայտա  Քիւրեճեան եւ քոյր Թալին  Ինքնատիոսեան հրաւիրուեցան   ընդունելու փոխանցումները։

Ընդհանուր Փոխխմբապետութեան պաշտօնը ստանձնեց եղբայր Սերժ Գոճապապեանը:

Ընդհանուր Փոխխմբապետութեան եւ ընդհանուր խումբի հաշուապահութեան պաշտօնը ստանձնեց  քոյր Լէա Ինքնատոսեանը։ 

 Եղբայր Մանուէլ Տաքէսեան ստանձնեց սկաուտական խումբի  խմբապետութեան պաշտօնը։

Արենուշական  խումբի խմբապետութեան պաշտօնը ստանձնեց  քոյր Կասիա Պօյաճեանը։

 Գայլիկական  խումբի  աքելլայի պաշտօնը ստանձնեց քոյր Գարինա Թոքաճեանը։

Արծուիկական  խումբի խմբապետութեան պաշտօնը  ստանձնեց քոյր Հերա Մազլումեանը։

Փոխխմբապետական  փոխանցումներ.

Կարպիս Սերչեան՝ երէցական փոխխմբապետ:

Քոյր  Լիանա Մելգոնեան՝ քառավելներու փոխխմբապետուհի:  

Եղբ․ Ռաֆֆի Ճերճեան եւ եղբ․ Քրիս Պօյաճեան՝ սկաուտական փոխխմբապետ :

Արենուշական փոխխմբապետ քոյր Քէյթ Կարապետեան:  

Քոյր Մարիպէլ Մուրատեան՝ գայլիկական փոխխմբապետ:  

Քոյր Գարին Տիշչէքէնեան՝  արծուիկական փոխխմբապետ:  

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  2019 թուականի ամառնային  բանակումին իւրաքանչիւր խումբ ունեցաւ իր տիպար անդամը։ Անոնք  տարեկան մեծ  բանակումին ընթացքին ցուցաբերած էին սկաուտական բարձր ոգի եւ օրինակելի կեցուածք։  Անոնք հրաւիրուեցան վար առնելու  կայմին վրայ ծածանող դրօշակները:

 Հանդիսութեան աւարտին  Տէր Ղեւոնդ  քհն. Լոշխաճեան պահպանիչով  օրհենց  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  սկաուտական  նոր տարեշրջանը:

 Ապա  ներկաները վայելեցին    ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  սկաուտական ծնողաց վարչութեան պատրաստած  հիւրասիրութիւնը:

 Վարձքը կատար բոլոր   նուիրեալներուն:

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին