Հինգշաբթի, 25. 07. 2024

spot_img

Հաղորդագրութիւն – «ՌԱԿ Մամուլ»ը ՕԺտուեցաւ Հիմնադրամով

Սոյն հաղորդագրութեամբ, ուրախ ենք Հայ ժողովուրդի զաւակներուն  տեղեկացնելու, որ «ՌԱԿ Մամուլ» առցանց լրատուական կայքը Հայ իրականութեան մէջ իր 12-ամեայ գոյութիւնը թագադրեց Հայրենիքի մէջ գրանցուելով, որպէս ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ:

Արդարեւ այս առիթով, Հայաստանի Արդարադատութեան Նախարարութեան եւ առնչուած պետական պատկան մարմիններուն մօտ գրանցուեցաւ «ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ» Հիմնադրամը: 

«ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ» Հիմնադրամի գործունէութեան ՆՊԱՏԱԿՆ է`

ա) Լրատուութեան արտադրում, հաւաքագրում, մշակում, հեռարձակում և հրապարակում համացանցի (www.ragmamoul.net և/կամ այլ կայքերու միջոցով) եւ զանգուածային լրատուութեան այլ միջոցներով՝ տարբեր լեզուներով:

բ) Տարածել՝

–  Հայ հեղինակներու, ազգութեամբ հայերու և ոչ հայերու յօդուածներն ու աշխատասիրութիւնները,

–  Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ կազմակերպուող ձեռնարկներուն մասին տեղեկատուութիւն,  

– Քաղաքական, ընկերային, մշակութային, տնտեսական, մարզական եւ այլ իրադարձութիւններու լրատուութիւն,

– Զեկոյցներու և այլ նիւթերու հրապարակում համացանցի և զանգուածային լրատուութեան այլ միջոցներով տարբեր լեզուներով։

«ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ» Հիմնադրամի գործունէութեան ԱՌԱՐԿԱՆ է`

ա) Լրատուական գործունէութեան ուղղուած ծառայութիւններու տրամադրում  շահագրգիռ յաճախորդներու ու բաժանորդներու.

բ) Լրատուական ոլորտին մէջ աշխատող տեղական և oտարերկրեայ կազմակերպութիւններու ու հնարաւոր գործընկերներու միջեւ գործարար կապերու uտեղծում.

գ) Լրատուական ոլորտին մէջ մասնագիտական  խորհրդատուութեան տրամադրում.

դ) Շահագրգիռ բոլոր անձերու համար դաuընթացքներու, ցուցահանդէսներու և սեմինարներու կազմակերպում.

ե) Լրատուութեան ոլորտին մէջ կարգաւորող oրէնuդրական դաշտի  ուuումնաuիրում, ինչպէu Հայաuտանի Հանրապետութեան մէջ, այնպէu նաեւ արտաuահմանի եւ այդ ոլորտի զարգացման վերաբերեալ առաջարկութիւններու ներկայացում,

զ) Լրատուութեան ոլորտին մէջ այլ գործունէութեանց իրականացում։

Վերոյիշեալներու լաւագոյնս կառավարման համար «ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ» Հիմնադրամը հիմնուելով իր  կանոնագրութիւնը թիւ 6 յօդուածին վրայ արդէն իսկ օժտուած է Հոգաբարձուներու Խորհուրդով մը (Board of Trustees), որուն կազմը կ՛ընդգրկէ լրագրութեան եւ հրապարակագրութեան ինչպէս նաեւ ազգային կեանքի մէջ մեծ ներդրում ունեցող անձնաւորութիւններով:

Հայ իրականութեան մէջ իր արժանի եւ օգտաշատ տեղը ունենալու վճռակամութեամբ, Հիմնադարամը արդէն իսկ սկսած է իր աշխատանքներուն, կեդրոնատեղի ունենալով Երեւան քաղաքի Կեդրոն համայնքի, Արշակունեաց պողոտայի, թիւ 2 հասցէի հիմնական մասնաշէնքի, 2-րդ յարկի թիւ 212 գրասենեակը:

Հեռաձայն՝ +374 99 996 573 եւ +961 3 824 833

Ե-նամակի հասցէ՝ office.ragmamoul@gmail.com

Կայք՝ www.ragmamoul.net

ՃԵՆԻ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

 «ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ» Հիմնադրամի Տնօրէն

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին