Կիրակի, 03. 03. 2024

spot_img

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ՎԿԱՅԱԿԱՆԱՑ ԲԱՇԽՄԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

*ՊԷՅՐՈՒԹ, ԼԻԲԱՆԱՆ* Պէյրութի Վահան Թէքէեան միջնակարգ վարժարանի 2013-2014  տարեշրջանի  ամավերջի հանդէսը եւ վկայականներու բաշխման  միացեալ  հանդիսութիւնը (6-րդ-9-րդ)  տեղի  ունեցաւ  Շաբաթ , Յունիս 28-ի երեկոյեան  ժամը 6-ին , վարժարանիս Յակոբ  Պարսամեան սրահէն ներս , հովանաւորութեամբ՝ վարժարանիս հոգաբարձութեան  եւ  ներկայութեամբ Լիբանանի Հայոց  Թեմի Բարեջան Առաջնորդ  Գերաշնորհ Տէր  Շահէ Եպիսկոպոս  Փանոսեանի , Թ.Մ.Մ. Հիմնադիրներու Մարմինի ատենապետ՝  Տիար  Յակոբ  Գասարճեանի եւ անդամներու , ՌԱԿ  Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ ՝Տիար  Միքայէլ  Վայէճեանի  եւ  անդամներու , վարժարանիս  հոգաբարձութեան ատենապետ ՝ Տոքթ.  Յովիկ վարդանեանի  եւ անդամներու , վարժարանիս  ծնողաց  յանձնախումբի  ատենապետուհի ՝Տիկ. Ծովիկ Սամանլեանիեւ  տիկիններու , բարեկամներու , բարերարներու  եւ  ծնողներու հոծ  բազմութեան:

DSC_5687DSC_5688

Բեմը  գեղեցկօրէն  յարդարուած  էր Տիկ. Ամալիա Հայրիկեանի  կողմէ: Խորապատկերը կը ներկայացնէր հայերէն  լեզուի առաջին ուսուցիչ Մեսրոպ  Մաշտոցը ,ձիւնածածկ  Արարատը իր  խրոխտ   կեցուածքով, եկեղեցին ՝ որպէս հոգեւոր կրթութեան օրրան , ինչպէս  նաեւ ՝Վահան Թէքէեան Վարժարանը , անգամ  մը  եւս փաստելու թէ հայրենիք  եւ  սփիւռք  իրարու զօդուած են  անքակտելի կապով  մը եւ փոխանցելու թէ հայ  կրթօճախը , եկեղեցւոյ  կողքին , եղած է ու կը մնայ հայակերտման ու  մարդակերտման  ամրակուռ  միջնաբերդը:

DSC_6038

Լիբանանի , Հայաստանի  եւ վարժարանիս քայլերգներու  յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք , բացման խօսքով հանդէս  եկաւ  վարժարանիս հայերէն  լեցուի  դասատու ՝Տիկ. Մանիշակ  Ալեքսանեանը :

Իր  խօսքին  մէջ ան  նկատել տուաւ որ տարասփիւռ  մեր  իրականութեան մէջ Թէքէեան վարժարանը կոչուած է  բազմակողմանի զարգացումով ու  մանաւանդ տոկուն նկարագիրով ՝ հայը պատրաստելու ազգանուէր աշխատանքին : Ան իր խօսքը  եզրափակեց  ըսելով , թէ ազգովին դժուար  ընտրութեանց  առջեւ  կը գտնուինք  այսօր  ու  պէտք ունինք  ամուր  նկարագիրով , գիտական հարուստ  պաշարով ու  ազգային  գիտակցութեամբ  եւ  հաւաքական  անկորնչելի  արժէքներ պահպանելու կարող  նոր  սերունդի մը : Եւ  այդ  սերունդը  հայ  վարժարանին  մէջ  կը  դարբնուի  միայն :

 Վարժարանի «Կարս»  պարախումբի մեծերը , ղեկավարութեամբ  պարուսոյց  Օրդ. Արազ  Ռաստկելենեանի , ներկայացան  «Փափուրի»  պարով ,ճոխացնելով  մթնոլորտը  եւ  խլելով ներկաներուն ծափողջոյնները : Որմէ  ետք  նախ. Ե. եւ Զ. Դասարաններու  աշակերտները  ներկայացան «Ջան  Հայրենիք»  եւ «Երգ  Խաղաղութեան»  խմբերգներով , ղեկավարութեամբ ՝ Պրն. Երուանդ  Քէշիշեանի , եւ  իրենց   քաղցրահնչիւն  ձայնով  առիքնեցին  ներկաները : Ապա, վարժարանիս  «Կարս» պարախումբի  փոքրիկները  ներկայացան  «Թամզարա»  պարով:

Հանդիսավարուհին  բեմ  հրաւիրեց  վարժարանիս  Տնօրէնուհին    Տիկ.  Կալինա Նաճարեանը  ՝ փոխանցելու  իր  կրթական  խօսքը:  (Տնօրէնուհիին  խօսքը  տեսնել  առանձին):

ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ ՏԻԿ. ԿԱԼԻՆԱ ՇԵՄԵՄԵԱՆ ՆԱՃԱՐԵԱՆ
ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ ՏԻԿ. ԿԱԼԻՆԱ ՇԵՄԵՄԵԱՆ ՆԱՃԱՐԵԱՆ

Տնօրէնուհիին  խօսքէն  ետք  տեղի  ունեցաւ  տեսերիզի  ցուցադրութիւն  պատրաստութեամբ ՝ Պրն.  Նշան  Ղորղորեանի  , որ կը  ներկայացնէր մեր  շրջանաւարտներն  ու  ընթացաւարտները:

Ապա հանդիսաւոր  կերպով  մուտք  գործեցին  ընթացաւարտները  իրենց  դաստիարակին  առաջնորդութեամբ , ներկաներուն  յոտնկայս  ծափողջոյններու  ընկերակցութեամբ : Նախ. Զ. դասարանէն  Ուլիկեան  Կրէյս  անթերի  առոգանութեամբ  արտասանեց  «Մաահէտի » , իսկ  ընթացաւարտներու  անունով  հայերէն  լեզուով  ուղերձ  կարդաց  նախ. Զ. դասարանէն Փիթըր  Մուրատեան : Ապա  բեմ  հրաւիրուեցան  Թ.Մ.Մ.  Հիմնադիրներու  Մարմինի  ատենադպիր  եւ Զարթօնք  օրաթերթի  տնօրէն՝ Տիար  Արտաւազդ  Մելքիսէթեանը ,  վարժարանիս  Հոգաբարձութեան  ատենապետ ՝ Տոքթ.  Յովիկ  Վարդանեանը  , Տնօրէնուհին եւ  6-րդ  դասարանի  դաստիարակ ՝ Օրդ.  Սիլվա  Մահտեսեանը  բաշխելու  համար  6-րդ  դասարանի  վկայականները :

Միջնակարգի  շրջանաւարտները  հանդիսաւորապէս  մուտք  գործեցին  իրենց  դաստիարակին  առաջնորդութեամբ :  Անոնք  ներկայացան  Ժագ  Ս. Յակոբեանի  «Մենք» խմբային  արտասանութեամբ :Միջնակարգի  շրջանաւարտներու  անունով  հրաժեշտի  խօսքը արաբերէն  լեզուով  կարդաց  Թերզեան  Նաթալիա ,  որմէ  ետք  բեմ  հրաւիրուեցան  Գերաշնորհ  Տէր Շահէ  Եպիկոպոս  Փանոսեանը  , Թ.Մ.Մ.  Հիմնադիրներու  մարմինի  ատենապետ , նախկին  Պետական  երեսփոխան ՝ Տիար  Յակոբ  Գասարճեանը,  Տնօրէնուհին  եւ  9-րդ  դասարանի  դաստիարակ ՝ Տիկ . Մանիշակ  Ալեքսանեանը  կատարելու  Միջնակարգի  վկայականներով  տուչութիւնը եւ  մրցանակաբաշխութիւնը :

Հանդէսի  աւարտին   հանդիսավարուհին  ներկայացուց  վարժարանիս   նախկին  շրջանաւարտ  Օրդ.  Զեփիւռ  Առաքելեանի   կենսագրականը եւ  որ  սիրայօժար  ընդունած  էր  ներկայ  գտնուելու  ամավերջի   հանդէսին  կատարելու   Հուսկ  բանքը: (Տեսնել  առանձին)

ՕՐԴ. ԶԵՓԻՒՌ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
ՕՐԴ. ԶԵՓԻՒՌ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ

 Հուսկ  բանքէն  ետք  բեմ  հրաւիրուեցաւ  Հայոց  Թեմիս  Բարեջան  Առաջնորդ  Գերաշնորհ  Տէր.  Շահէ  Եպս.  Փանոսեանը  ,որ  նախ  փոխանցեց   իր  սրտի  խօսքը  ,  ըսելով   թէ  որպէս  իր  անդրանիկ  այցելութիւնը   Վահան  Թէքէեան  Վարժարան , մեծապէս  տպաւորուած  է   այս  հայակերտման  ու   մարդակետման  դարբնոցով  ապա ,  պահպանիչով  փակեց  հանդիսութիւնը :

Գերաշնորհ  Տէր.  Շահէ  Եպս.  Փանոսեան
Գերաշնորհ Տէր. Շահէ Եպս. Փանոսեան

Վերջապէս  տեղի   ունեցաւ   հրավառութիւն  ,  ճոխ   մթնոլորտ  մը  ստեղծելով   սրահին  մէջ  ,  ապա  շրջանաւարտներն  ու  ընթացաւարտները   բեմին  առջեւ   ընդունեցին  բոլորին   շնորհաւորութիւնները:

 Բարի   երթ   կը  մաղթենք   Մեսրոպի  շունչով   եւ  Լուսաւորչի  ջահով   դաստիարակուած  մեր  շատ   սիրելի  շրջանաւարտներուն:

2013-2014  Տարեշրջանի  ընթացաւարտները

1-      Աւագեան       Սելլա

2-     Գէորգեան       Դալար

3-     Թերզեան         Նազարէթ

4-     Մուրատեան   Փիթըր

5-     Յակոբեան        Սառա

6-     Ուլիկեան           Կրէյս

7-     Քաթիպեան       Պեռնարտ

8-     Քէշիշեան           Փօլ

 

2013-2014   Տարեշրջանի   Հունձք

1-Անթունեան          Փաթրիք

2-Գաբրիէլեան       Ռիթա

3-Գլընճեան             Բալիկ

4-Թերզեան             Նաթալիա

5-  Ճեմճեմեան        Յարութ

6- Սամանլեան       Ցոլեր

7-Տիարպեան          Իզապէլ

 

 

 

 

 

 

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին