Հինգշաբթի, 25. 07. 2024

spot_img

«Ասպարէզի Ուղղութիւն Շրջանաւարտներու Կողմէ» Թեմայով Արեւելումի Ձեռնարկ (լուսանկարներ)

Կազմակերպութեամբ Ազգային իշխանութեան Ուսումնական խորհուրդին, Շաբաթ, 19 Յունուար 2019-ին առաւօտեան ժամը 10։00-12։00, Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Ասպարէզի ուղղութիւն շրջանաւարտներու կողմէ» (Career guidance from the alumni) թեմայով արեւելումի ձեռնարկը, մասնակցութեամբ Ազգային վարժարաններու Ժ., ԺԱ. եւ ԺԲ. դասարաններու 170 աշակերտներուն։

Սրահին մէջ զետեղուած սեղաններու ետին իրենց տեղերը գրաւած էին զանազան ճիւղերու մասնագէտներ, որոնց կենսագրական տուեալները «փաուըր փոյնթ»-ով անընդհատ կը ցուցադրուէին մեծ պաստառի մը վրայ։

Նախաձեռնութեան մասնակցող մասնագէտներն էին՝ Խաժակ Կէօքճեան`  ճարտարագէտ, Սերժ Յակոբեան՝ ծրագրող (Programmer), Րաֆֆի Տէր Վարդանեան՝  Hospitality, Սագօ Տէր Վարդանեան՝ սպայ, Տիգրան Գալայճեան՝ առեւտուր (Business), Ալեքս Յակոբեան՝  տնտեսութիւն (Finance), Լորա Մերտխանեան – Քաթթան՝ փաստաբան, Սիլվա Փափազեան՝ կրթական հոգեբանութիւն (Educational Psychology), Լարա Պայթարեան՝ տեսարաններու ճարտարապետ (Landscape architect), Նժդեհ Մկրտիչեան՝ լսա-տեսողական, Արմէն Պագալեան՝ Երեւանի պետական համալսարան, Սիլվա Սայիլեան՝ բուժքոյր, Հայր Պօղոս վարդ. Թինքճեան՝ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Դպրեվանք, Շանթ Վարդանեան՝ քաղաքական գիտութիւն (Political science), Յակոբ Նիկոլեան՝ օդաչու, Անտրէ Գումաշեան՝ ֆիզիքական կրթութիւն (Physical education)։

Ձեռնարկին բարի գալուստի խօսքը արտասանեց Հայկազեան համալսարանի համակարգիչի բաժանմունքի պատասխանատու եւ համակարգչային գիտութեան դասախօս՝ Ուսումնական խորհուրդի անդամ Շանթ Ստեփան։ Ան բացատրեց, որ սոյն նախաձեռնութիւնը կը միտի խօսիլ եւ յստակացնել, թէ ինչ կը սպասէ ձեզի յառաջիկայ տարիներուն, նաեւ կ՛օգնէ կողմնորոշուելու ապագայ ասպարէզի ընտրութեան։ Ան շեշտեց, որ իւրաքանչիւր աշակերտ պէտք է ունենայ պատասխանատուութիւն եւ պարտականութեան գիտակցութիւն աւելցնելով, որ իւրաքանչիւրը իր մէջ թաքնուած ձիրք մը ունի եւ իր պարտականութիւնն է գիտնալ, թէ ինչ է այդ ձիրքը, որպէսզի կամքով եւ յարատեւ աշխատանքով հասնի իր նպատակին։ «Յաջողութեան բանալին ձախողութիւնը եւ չյուսահատիլն է։ Մի՛ վարանիք հարցում հարցնելէ։ Գտէ՛ք խորհրդատու մը, որ ուղղէ ձեզ։ Բնաւ վար մի՛ առնէք ձեր ձիրքերը։ Մի՛ յուսահատիք։ Մեր պատմութեան մէջ մենք չունինք անձեր, որոնք վատ օրերուն կը յուսահատին» հաստատեց Շանթ Ստեփան յոյս յայտնելով, որ բոլոր աշակերտները ներկայ մասնագէտներուն հետ հանդիպելէ վերջ կը մեկնին սրահէն բաւարարուած եւ որոշ չափով կողմնորոշուած իրենց ապագայ ասպարէզի ընտրութեան մէջ։ Եզրափակելով իր խօսքը շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր մասնագէտներուն, որոնք աշակերտներուն հետ պիտի բաժնեկցին իրենց ընտրած ասպարէզի փորձառութիւնները։

Հայկազեան համալսարանի շարունակական ուսումնառութեան կեդրոնի տնօրէն Սեպուհ Կիւրիւնլեան իր խօսքի սկզբնաւորութեան շնորհակալութիւն յայտնեց աշակերտներուն իրենց ներկայութեան համար սոյն ձեռնարկին, որ պիտի նպաստէ իրենց կողմնորոշուելու եւ կարելիութիւն պիտի տայ խելացի որոշումներ առնելու իրենց ապագայ ասպարէզի ընտրութեան նկատմամբ։ Ան շեշտեց, որ այս հանգրուանին ճիշտ որոշում առնելը շատ կարեւոր է, որովհետեւ իր ազդեցութիւնը պիտի ունենայ իրենց ապագայ կեանքի մէջ զանազան երեւոյթներու վրայ աւելցնելով, որ պէտք է իրենք զիրենք յաւապէս ճանչնան եւ իրենց առնելիք որոշումները հիմնուին իրենց նկարագիրին եւ ուշիմութեան հմտութեան վրայ։

Անդրադառնալով Հաուըրտ Կարտնըրի բազամապատիկ ուշիմութիւններու տեսութեան վրայ, Կիւրիւնլեան բացատրեց, որ սոյն տեսութիւնը կ՛օգնէ յայտնաբերելու իւրաքանչիւր անհատի ունեցած ուշիմութիւնը եւ զանոնք կապելու համալսարանի մէջ դասաւանդուած ճիւղերու։ Ան ըասւ, որ ութը տեսակ ուշիմութիւններ կան. լեզուաբանական, տրամաբանական, երաժշտական, մարմնական, տեսողական, ներքին անհատականութեան, արտաքին անհատականութեան, բնապաշտական, որոնք բոլորը ունի մարդ արարածը, սակայն տարբեր համեմատութիւններով։ Կիրիւնլեան ըսաւ, որ սրահին մէջ զետեղուած է յատուկ տաղաւար մը Հաուըրտ Կարտնըրի տեսութեան վրայ եւ աշակերտները այցելելով զայն պիտի գիտնան, թէ իւրաքանչիւրը ինչ ուշիմութիւն ունի, որը պիտի օգնէ իրենց կողմնորոշուելու համալսարարական ճիւղի եւ ապագայ ասպարէզի ընտրութիւնը։

ՀՄԸՄ-ի պասքէթպոլի խումբի խմբապետ Սեւակ Քէթէնճեան լուսարձակի տակ առաւ երեք գլխաւոր երեւոյթներ. ա) Պէտք չէ տկար զգանք օտար վարժարան յաճախող աշակերտներու նկատմամբ, որովհետեւ հայկական վարժարան յաճախող աշակերտը եւս կրնայ ընտրել նոյն ասպարէղզը որ օտարը կ՛ընտրէ, բ) Իբրեւ հայ աշակերտ մեր ուսերուն վրայ ունինք պարտաւորութիւններ ոչ թէ միայն մեր անձին հանդէպ, այլ՝ ունինք ազգային եւ հոգեւոր պարտաւորութիւններ, որոնց համար պէտք է մարզուինք որպէսզի  այդ պարտաւորութիւնները ընենք եւ լաւապէս ներկայացնենք հայութիւնը օտարներուն, գ) Որպէս հայ աշակերտներ, մենք պակասը ունինք հայ իտէալներու եւ այս պարագային վտանգաւոր է այն երեւոյթը, որ այդ իտէալները փոխարինուած են օտար իտէալներով, որոնք կապ չունին մեր հայկական եւ մարդկային արժէքներուն հետ եւ այս մէկը պատճառ կը դառնայ հայ աշակերտները կորսուին եւ հարկ է այս մէկը ստեղծագործել։ Եզրափակելով իր խօսքը Քէթէնճեան նկատել տուաւ, որ յաջողութեան ճամբան շատ երկար եւ փշոտ է հետեւաբար պէտք չէ յուսահատիլ եւ յանձնուիլ, այլ՝ պէտք է ըլլալ ընդունակ, լաւատես դիմագրաւելու համար դժուարութիւնները։

Այնուհետեւ աշակերտները առիթը ունեցան այցելելու իրենց նախասիրած մասնագիտութեան սեղանը եւ յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու այդ ճիւղի մասնագէտին կողմէ։ Յատկանշական էր այն երեւոյթը, որ գրեթէ բոլոր աշակերտներուն հետաքրքրութիւնը արթնցուց Հաուըրտ Կարտնըրի տեսութեան տաղաւարը, որ այցելեցին գիտնալու, թէ իրենց պատասխանած հարցաթերթիկը ինչ մասնագիտութեան պիտի ուղղէ զիրենք։

Յայտնենք, որ ձեռնարկի ընթացքին սրահ այցելեց Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս, որ մօտէն հետեւեցաւ աշխատանքներուն եւ զրոյցներ ունեցաւ կազմակերպիչներուն ու մասնակիցներուն հետ։

 

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին