Հինգշաբթի, 25. 07. 2024

spot_img

ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս Հանդիսաւոր Արարողութեամբ Կատարեց Սկաուտական Նոր Եղանակի Բացումը

Տարեկան   մեծ բանակումը եւ  խարուկահանդէսը  մեծ  յաջողութեամբ եւ  փայլուն  յիշատակներով   աւարտելէ ետք,  Շաբաթ,  13 Հոկտեմբեր 2018ի յետմիջօրէին,  ՀԵԸ  Անդրանիկ-Անթիլիաս   մասնաճիւղը,  վերանորոգ  եռանդով  եւ  ծրագիրներով,  հանդիսաւորապէս կատարեց  սկաուտական  նոր  տարեշրջանին  բացումը: 

Հոծ բազմութիւն մը  գրաւած էր  ՀԲԸՄի Տեմիրճեան կեդրոնի  բացօթեայ  մարզադաշտին  թրիւպիւնը, որոնց  մէջ՝   Լիբանանի մէջ Հայաստանի  Հանրապետութեան   հիւպատոս  Լէոնարտ  Ապաճեան, արժանապատիւ  տէր  Ղեւոնդ  քահանայ  Լոշխաճեան,  ՀԵԸի  Կեդրոնական  Վարչութեան  ատենապետ Վիգէն Չերչեան եւ անդամներ,  ՀԲԸՄի վարիչ տնօրէնուհի  Անիթա  Լիպիար, Սքութ տիւ Լիպանի  Լեռնալիբանանի  շրջանի քոմիսէր  Ռամզի  Ռայէս, Էքլերէոզ  տիւ Լիպանի  նախագահ Զէյնա Քֆուրի, Էքլերէոզ  տիւ Լիպանի   քոմիսէր  Փերուզ Թիւթիւնճեան, ՀԵԸի վեթերան սկաուտներու վարչութեան ատենապետուհի  Մայտա Քիւրեճեան, ՀԵԸ  Անդրանիկ-Անթիլիասի  Գործադիր Մարմինի ատենապետ  Գրիգոր Քեշիշեան, ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի Գործադիր  Մարմինի ատենապետ տոքթ. Վարուժան  Մարկոսեան  եւ զոյգ վարչութիւններ, ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիասի  ծնողաց  եւ մայրերու  վարչութեանց անդամուհիներ, ՀԵԸի զանազան  վարչութիւններու անդամ-անդամուհիներ, միութենականներ եւ ծնողներ:

Նախքան   բացման  հանդիսութիւնը,  տեղի ունեցաւ փոխանցման արարողակարգ. 11   թիթեռներ  մուտք գործեցին   արծուիկներու  եւ  գայլիկներու ընտանիքը: Ութը՝  արծուիկ, երեքը՝   գայլիկ: 11 արծուիկներ  անցան արենուշներու կարգը: 11 արենուշներ  դարձան  քառավել: 5  գայլիկներ   միացան  սկաուտներու ընտանիքին, 17 սկաուտներ՝  երէց:

Փոխանցման եւ   խմբանկարի արարողակարգէն ետք,  ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս սկաուտական շարժումը, ՀԵԸ Անդրանիկ փողերախումբի  գլխաւորութեամբ, ՀԲԸՄի Կարմիրեան  վարժարանէն, Հայաստանի, Լիբանանի,  ՀԲԸՄի եւ ՀԵԸի դրօշներով,  տողանցելով   մուտք գործեց  ՀԲԸՄ-ի  Տեմիրճեան կեդրոնի  շրջափակը:  Սկաուտական  իւրաքանչիւր խմբակ գրաւեց  իր  դիրքը:

Հայաստանի Լիբանանի, ՀԲԸՄի եւ ՀԵԸի  քայլերգներու յոտնկայս  ունկնդրութենէն ետք,  Տիանա  Մելքոնեան եւ Աւետիս Տագէսեան   բարի գալուստ մաղթեցին   ներկաներուն: 

Իր սրտի  խօսքին մէջ, ՀԵԸ-ի  Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան  շնորհաւորեց  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  բեղուն գործունէութիւնը,  բոլոր նոր խմբապետները, վեր առնելով անոնց  հաւաքական  աշխատանքի ոգին,  միաժամանակ մաղթելով, որ   նոր խմբապետները  պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ  հետապնդեն  միութենական աշխատանքը, որպէսզի   բազմապատկուին աւելի քան  380 անդամ-անդամուհի հաշուող  ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս  սկաուտական շարժումին  շարքերը:

Երէցական  փոխխմբապետ  Սեւակ   Հաճեքեան (արաբերէն)  բարի գալուստ մաղթեց  ներկաներուն եւ  հիւրերուն:

Սքութ տիւ Լիպանի  Լեռնալիբանանի  շրջանի քոմիսէր  Ռամզի  Ռայէսի   եւ Էքլերէոզ  տիւ Լիպանի  նախագահ Զէյնա Քֆուրի  շեշտեցին սկաուտական  սկզբունքներուն    կառչած մնալու  ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիաս  սկաուտական   շարժումին   նախանձախնդրութիւնը եւ  նորանոր յաջողութիւններ մաղթեցին  ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիասի սկաուտական շարժումին:

 ՀԵԸի Կեդրոնական  Վարչութեան ատենապետը,  ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիասի Գործադիր  Մարմինի ատենապետը, Սքութ տիւ Լիպանի  Լեռնալիբանանի  շրջանի քոմիսէրը, Էքլերէոզ  տիւ Լիպանի  նախագահը, Էքլերէոզ  տիւ Լիպանի   քոմիսէրը, ՀԵԸի վեթերան սկաուտներու վարչութեան ատենապետուհին,  սկաուտական  վարչութեան ատենապետուհին  հրաւիրուեցան   խմբապետական  շարք,  հովանաւորելու՝   խմբապետական փոխանցումները:

Եղբայր  Եղիկ Աւետիքեան Սքութ տիւ Լիպանի  Լեռնալիբանանի   շրջանի ընդհանուր  քոմիսէր Ռամզի   Ռայէսի ձեռամբ  պաշտօնապէս ստանձնեց  սկաուտական  ընդհանուր խմբապետի պաշտօնը:  Ներկաները  մեծ ոգեւորութեամբ լսեցին եղբայր  Եղիա Աւետիքեանի նշանակման առիթով,  Սքութ տիւ Լիպանի շնորհաւորական  նամակը:  Այս առիթով Էքլերէոզ  տիւ Լիպանի  նախագահ Զէյնա Քֆուրի  ընթերցեց   շնորհաւորական նամակ մը:

Ապա եղբայր  Եղիկ Աւետիքեանի ձեռամբ,  Սերժ  Քոճապապեան ստանձնեց սկաուտական  ընդհանուր խմբապետի պաշտօնը:

-Եղբայր Կարպիս  Սերչեանի   ձեռամբ,  Ռաֆֆի Խաչատուրեան   ստանձնեց  ընդհանուր  երէցական խմբապետի պաշտօնը:

 -Քոյր   Գարլա  Աբրահամեան քառավելական խմբապետութեան պաշտօնը յանձնեց   Աբրահամեան Նաթալի  Թաքաճեանին:

 Խմբապետական  փոխանցումներուն յաջորդեցին փոխխմբապետական  փոխանցումները.

– Խմբապետուհի Քոյր Անժելա  Այվազեան,  Լոռի Քելեշեանին  փոխանցեց  արենուշներու փոխխմբապետուհիի պաշտօնը:

– Գայլիկներու Աքելա Լէա  Ինքնատիոսեան,   քոյր Մեղրի  Տագէսեանին  փոխանցեց  գայլիկներու փոխխմբապետուհիի պաշտօնը:

– Քոմիսէր  Փերուզ  Թիւթիւնճեան,   քոյր Էմիլի  Մելքիսեթեանին  յանձնեց  արծուիկական փոխխմբապետուհիի պաշտօնը:

-Խմբապետուհի Արաքս   Չերչեան,   թիթեռներու փոխխմբապետուհիի  պաշտօնը յանձնեց   քոյր Սարին  Քէշիշեանին:

ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիաս սկաուտական  շարժումի  ընդհանուր խմբապետ  եղբայր Եղիկ  Աւետիքեան  քոյր  Թալին Ինքնատիոսեանը պարգեւատրեց  յատուկ  յուշանուէրով  մը՝ առ ի գնահատանք  անոր  անսակարկ  ծառայութիւններուն:

 Ինչպէս  ծանօթ է, ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս սկաուտական շարժումի իւրաքանչիւր խումբ,  2018   տարեշրջանի    մեծ բանակումին  ընտրած էր  իր տիպար անդամ-անդամուհին: Հերթաբար, տիպար անդամներ՝  Փետրօ  Մելքոնեան (երէց), Տորին Մարկոսեան (քառավել), Կարօ Նաճարեան (սկաուտ), Ալիք ահարոնեան (արենուշ), Հրաչ Կեպենլեան (գայլիկ), Տալիա Թօփուշեան (արծուիկ), Շանէլ Սուէյտի (թիթեռ)  հրաւիրուեցան  վար առնելու  հանդիսութեան   կայմին վրայ  ծածանող դրօշակները:

Փոխանցումներու կարգը  աւարտելէ ետք,  ՀԵԸի Կեդրոնական  Վարչութեան ատենապետ  Վիգէն Չերչեան  յատուկ շնորհաւորեց    ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիասի սկաուտական շարժումի  նորանշանակ բոլոր խմբապետ-խմբապետուհիները,  փոխխմբապետ- խմբապետուհիները,  ի մասնաւորի  ընդհանուր   խմբապետ  եղբայր Եղիկ Աւետիքեանը, իբրեւ տիպար երիտասարդ, անհատ  եւ   ՀԲԸՄ-ՀԵԸի   նուիրեալ  ընտանիքի  զաւակ, անոր մաղթելով   նորանոր յաջողութիւններ:    

Բացման   հանդիսութեան  եզրափակիչ խօսքը արտասանեց  արժանապատիւ  Տէր Ղեւոնդ քահանայ  Լոշխաճեանը: Ան տէրունական աղօթքով   օրհնեց սկաուտական նոր տարեշրջանը, մաղթելով  նորանոր   յաջողութիւններ:  

Հանդիսութեան աւարտին ներկաները  հրաւիրուեցան   ճաշակելու  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի տիկնանց  վարչութեան կոկիկ  հիւրասիրութիւնը:

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ  ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

 

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին