Շաբաթ, 20. 07. 2024

spot_img

Օտար Բարքեր

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ջնջուած Պսակադրութիւնը…

Պատահած է որ պսակադրութիւններ ջնջուած են, զանազան պատճառներով։ Այդ պատճառները կրնան ըլլալ հոգեբանական՝ երբ կողմերէն մէկը յանկարծ անվստահ ըլլալով միտքը կը փոխէ։ Ամերիկացիները այս երեւոյթը կը կոչեն «Cold feet» եւ առաց երկար-բարակ մտածելու անոր մասին կ’անցնին-կ’երթան…

Ջնջուած պսակադրութեանց պատճառներէն մին ալ կրնայ ըլլալ նիւթականը, եւ այս է մեր այսօրուան նիւթը։ Կար ժամանակ, երբ մարդիկ ամուսնութեան մը խրախճանքին հրաւիրուած ըլլալով՝ նուէրներով կ’երթային։ Այսօր, սակայն, սովորական դարձած է, որ նուէրի փոխարէն մարդիկ նիւթական օժանդակութիւն կատարեն։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ խրախճանքները շատ ծախսալից դարձած են:

Մեր պատմութեան հարսը (տես նկարը) ինքնութիւնը գաղտնի կը պահէ։ Ան դիմատետրի (Facebook) վրայ նկարագրած է իր կեանքը, թէ ի՛նչպէս հանդիպած է իր նշանածին, ի՛նչպէս երկուքը միասին ծրագրած են իրենց ամուսնական խրախճանքը եւ վերջապէս թէ ինչո՛ւ հարկադրաբար ջնջած է իր պսակադրութիւնն ու խրախճանքը։

Ուրեմն անոնք 14 տարեկանին հանդիպած են իրար դպրոցին մէջ, 18 տարեկանին նշանուած են եւ երբ 20 տարեկանին զաւակ մը ունեցած են, որոշեր են ամուսնանալ։ Իրենց ծրագրած ամուսնական խրախճանքի ծախսերուն նախահաշիւը հասած է 60 հազար տոլարի։ Ուստի խնդրած են իւրաքանչիւր հիւրէ, որ 1,500 տոլարով մասնակցի իրենց խրախճանքին, այլապէս թող բարեհաճի ներկայ չգտնուիլ…

Հոս փակագիծ մը բանալով կ’ուզեմ յիշել, որ իրենց կնքամայրը որոշած է 5,000 տոլարով իր մասնակցութիւնը բերել, իսկ փեսային ծնողքը խոստացած է 3,000 տոլար։

Դժբախտաբար, սակայն, 8ը հրաւիրեալներ պատասխանած են որ 1,500 տոլարով պիտի մասնակցին։ Ուրեմն, 60,000 տոլարի նախատեսուած ծախսին համար միայն 20,000 տոլարի խոստում ստացած ըլլալով՝ հարսը որոշած է յետս կոչել պսակադրութիւնն ու ամուսնական խրախճանքը։ Առաւել, նշանածն ալ իրեն համամիտ չգտնուելով, խզած է անոր հետ իր յարաբերութիւնը եւ որոշած է երկու ամիսով երթալ Հարաւային Ամերիկայ եւ իր կեանքը վայելել: Ա՛ռ քեզի հարսանեկան գայթաղկութիւն…

Ծննդեան Աննախընթաց Տարեդարձ մը…

Մանուկի մը առաջին ծննդեան տարեդարձը տօնախմբելը ընդունուած սովորութիւն մըն է, սակայն այդ հանդիսութեան ծախսը պէտք է ունենայ չափ ու սահման։

Այս դէպքը կը պատահի Աւստրալիոյ Մելպուրն քաղաքին մէջ։ Արդարեւ, 31 ամեայ մայր մը՝ Ճէքի Լէմ, իր տղուն՝ Լէչլընի ծննդեան առաջին տարեդարձի տօնակատարութեան համար ծախսած է 12,650 աւստրալիական տոլար, այսինքն՝ 9,100 ամերիկեան տոլար։

Հարցազրոյցի մը ընթացքին ան յայտնած է, թէ երբեք դժգոհ չէ, որ տղուն տարեդարձի տօնակատարութեան համար ան ծախսի չափն ու սահմանը անցած է։ Թերեւս ալ իրաւունք ունի մեր նորելուկ մայրը, երբ նկատի առնենք, թէ ան իր առաջին յղութեան վիժում ունեցած է։

Ուրեմն երբ Լէչլըն ծնած է որպէս առողջ զաւակ, անոր ուրախութիւնը զգլխած է Ճէքին եւ ան որոշած է մեծածախս հանդիսութեամբ մը տօնախմբել անոր առաջին տարեդարձը։ Այդ հանդիսութեան հրաւիրուած են 125 մեծահասակ մարդիկ եւ 50 երեխաներ։

Կցուած նկարը դիտելով՝ կրնաք կարծիք մը կազմել այդ տօնակատարութեան ճոխութեան եւ զարդարանքին նկատմամբ…

Հոս կ’ուզեմ բաղդատական մը ներկայացնել այսօրուան մեր առաջին եւ երկրորդ դէպքերուն կապակցութեամբ։ Առաջինին պարագային՝ հարս ըլլալիքը պնդած է, որ հարսանեկան ծախսերուն մասնակցին հրաւիրեալները։ Մինչդեռ երկրորդ պարագային՝ մայրը իր նիւթականով հոգացած է տարեդարձի բոլոր ծախսերը։ Անշուշտ հրաւիրեալներն ալ տօնակատարութեան գացած են նուէրներով, ըստ ընկալեալ սովորութեան։

Դժբախտաբար մեր հայ-ամերիկեան իրականութեան մէջ ալ տեղ գտած է հրաւիրեալներու նիւթական օժանդակութեամբ ճոխ խրախճանքներ սարքելու անհամ երեւոյթը…

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին