Երկուշաբթի, 22. 07. 2024

spot_img

Հայ Աւետարանական Կեդրոնական Բարձրագոյն Վարժարան – Երկրորդական Բաժնի Եւ Նախակրթարանի Վկայականներու Բաշխման Հանդիսութիւն

Հինգշաբթի, 28 Յունիս 2018-ին՝ երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Կեդրոնական բարձրագոյն վարժարանի շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ վարժարանիս նախակրթարանի եւ երկրորդական բաժիններու ամավերջի հանդէսը:

Նախակրթարանի Բաժին

            Հանդիսութիւնը նուիրուած էր Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան անկախութեան հարիւր ամեակին, որուն ներկայ էին հոգեւոր հովիւներ, վարժարանիս ու եկեղեցւոյ հոգաբարձուներ, տնօրէններ, կրթական մշակներ, ծնողներ ու բարեկամներ:

            «Սարդարապատ» յաղթերգի հնչիւններուն ներքեւ տեղի ունեցաւ շրջանաւարտներուն եւ ուսուցիչներուն հանդիսաւոր մուտքը, որուն յաջորդեց Լիբանանի, Հայաստանի եւ վարժարանիս քայլերգերու յոտնկայս ունկնդրութիւնը:

            Հանդիսութիւնը սկսաւ աղօթքով եւ Աստուածաշունչի ընթերցումով, որուն  համար բեմ բարձրացան շրջանաւարտներ Ռիթա Պագգալեան, Կարօ Գալենտէրեան, Միրելլա Օննիկեան եւ Սէրլի Տէրտէրեան:  Ապա 6-րդ դասարանէն Կրէյս Շիտիաք խոր ապրումով ասմունքեց հատուածներ Ժագ Ս. Յակոբեանի «Զատ ու Ազատ» հայրենաշունչ քերթուածէն եւ արժանացաւ ներկաներուն բարձր գնահատանքին, որմէ ետք «Պարի Ակումբը» ներկայացուց «Երկիր Արաքս» պարը:  Պարախումբի աղջիկները նազանի եւ հեզաճկուն շարժումներով հրապուրեցին ներկաները եւ արժանացան անոնց ծափողջոյններուն:  Ապա տասներկուերորդ դասարանէն Սէրլի Տէրտէրեան, Քրիսթին Թորոսեան, Գարին Թաշճեան, Սարին Առաքել, Վանա Ռըզեան եւ Գարին Սողոմոնեան յանձնառու գիտակցութեամբ ու վճռակամ ու անպարտելի ոճով արտասանեցին Ժագ. Ս. Յակոբեանի «Յաղթերգութիւն» բանաստեղծութիւնը:  Պարային ելոյթով բեմ բարձրացան վեցերորդ դասարանի աղջիկները եւ ներկայացուցին «Նայիրեան աղջիկներու հեզաճկուն պար»-ը:

Օրուան բանախօսն էր Հայ աւետարանական եկեղեցիներու յարաբերութիւններու համակարգող, վերապատուելի Նշան Պագգալեան, որ, իր խօսքին մէջ տոկալու եւ գոյատեւելու օրինակներ տալով հայ ժողովուրդի վերջին դարու պատմութենէն, շրջանաւարտները հրաւիրեց որ հետեւին Տէր Յիսուսի աշակերտներուն ուղղուած անոր հրահանգին, որպէսզի նիւթական արժէքներու վրայ չհիմնեն իրենց կեանքը, այլ Աստուծոյ եւ Անոր կեանքին վրայ:

Ռիթա Մելէքեան (12-րդ դասարան, հայերէն), Ուատիհ Քորտահի (6-րդ դասարան, արաբերէն), եւ Արփի Արթինեան (12-րդ դասարան, անգլերէն) ելոյթ ունեցան իրենց հրաժեշտի ուղերձներով:  Շրջանաւարտները իրենց անկեղծ արտայայտութիւններով եկան անգամ մը եւս երախտագէտ զգացումներով շնորհակալութիւն յայտնելու իրենց սիրելի վարժարանի տնօրէնութեան եւ ուսուցչակազմին, որոնց հովանիին տակ անոնք անցուցած էին իրենց մանկութեան անհոգ եւ գունազարդ օրերը եւ պատանեկութեան բարդ եւ պատասխանատու տարիքը:  Անոնք հաստատեցին, որ միայն հայ վարժարանին մէջ է, որ հայ մանուկը հայեցի կրթութիւն կը ստանայ, կը հաղորդուի Մեսրոպեան տառերով եւ կը սորվի ազգային պատմութիւն եւ մշակոյթ, հայաշունչ աղօթքներ եւ երգեր:  Անոնք շնորհակալութիւն յայտնեցին իրենց ծնողներուն, որոնք հանդիսացած էին իրենց առաջին ուսուցիչները եւ որոնք զիրենք ուղղած էին Հայ աւետարանական Կեդրոնական բարձրագոյն վարժարան:

Երկրորդական Բաժին

Ապա տեղի ունեցաւ վկայականներու բաշխում ու մրցանակաբաշխութիւն:  Մրցանակ ստացան իրենց դասարաններուն մէջ առաջին հանդիսացող աշակերտները, վարժարանէն ներս հաստատուած մրցանակներու տիրացան շրջանաւարտ դասարանի այն աշակերտները, որոնք պատուաբեր արդիւնքներ ձեռք ձգած էին զանազան նիւթերու մէջ:

Հուսկ բանքի իր խօսքին մէջ վարժարանիս տնօրէն Տիկ. Մարալ Տէյիրմէնճեան յորդորեց շրջանաւարտները, որ մղուին Աստուծոյ սիրով. սիրեն զԱստուած, սիրեն ուրիշը եւ սիրեն իրենց անձերը:  Տնօրէնը մղեց, որ շրջանաւարտները իրենց բոլոր կարողութիւնները ի սպաս դնեն իրենց հայրենիքին բարգաւաճման եւ ընդհանրապէս բովանդակ մարդկութեան բարօրութեան:

Ձեռամբ վարժարանիս հոգաբարձութեան ատենապետուհի Օրդ. Փոլին Սաղըրեանի շքադրուեցաւ Օրդ. Ովսաննա Իզմիրլեան իր երկարամեայ նուիրատուութիւններուն, Էշրէֆիէի եկեղեցւոյ ու Կեդրոնական բարձրագոյն վարժարանի նկատմամբ ցուցաբերած իր յանձնառութեան, ազնուասիրտ ծառայութեան եւ անսակարկ նուիրելու գիտակցութեան որպէս երախտագիտութիւն, վարժարանիս տնօրէնութեան շէնքը անուանուեցաւ անոր եղբօր՝ ողբացեալ Ասատուր Իզմիրլեանի անունով:

Ապա տեղի ունեցաւ աւանդութիւն դարձած Վահանի փոխանցումը:  Տասներկուերորդ դասարանէն Գարին Մելէքեան եւ Սարգիս Գասպարեան կրտսեր սերունդին փոխանցեցին վարժարանիս  Վահանը, որ կը խորհրդանշէ իրենց պատկանելիութիւնը Կեդրոնական բարձրագոյն վարժարանի, եւ յանձնառութիւնը զինուելու քրիստնէական հաւատքով, հայրենասիրութեամբ ու գիտութեամբ:  6-րդ դասարանէն Լուչիանա Ղազարեան եւ Արա Տիշչէքէնեան խոստացան տէր կանգնիլ Վահանին, անբիծ պահել անոր խորհուրդը եւ բարձունքի վրայ պահել իրենց վարժարանին անունը:

Տասներկուերորդ դասարանի աշակերտները երգեցին «Ո՜հ, ինչ հրաշք» երգը, որուն յաջորդեց վեր. Րաֆֆի Մսըրլեանի օրհնութեան աղօթքը ու փակուցաւ վկայականներու բաշխման հանդիսութիւնը:  Աւարտին տեղի ունեցաւ կարկանդակի հատում եւ հիւրասիրութիւն պատրաստուած վարժարանիս ծնողաց յանձնախումբի նուրիեալ տիկիններուն կողմէ:

Երկրորդական կենսագիտական բաժինէն շրջանաւարտ եղան Գասպարեան Սարգիս, Թաշճեան Գարին, Մելէքեան Գարին, Մելէքեան Ռիթա, Մուշեան Նուպար, Պագգալեան Ռիթա եւ Ռըզեան Վանա, իսկ Ընկերատնտեսական բաժինէն՝ Առաքել Սարին, Արթինեան Արփի, Գալէնտէրեան Կարօ, Գոճամանեան Մարկրիթա, Թորոսեան Քրիսթին, Մարգարեան Սէրլի, Մկրտիչեան Նարէ, Յակոբեան Ռիթա, Յովակիմեան Մարիան, Սողոմոնեան Գարէն, Տէրտէրեան Սէրլի եւ Օննիկեան Միրելլա:

Վեցերորդ դասարանէն վկայական ստացան Այանեան Միքայէլ, Այրանեան Ռիմոն, Արապեան Քրիսթ, Գասարճեան Նայիրի, Թաշճեան Կարօ, Թորոսեան Սէրա, Խրիմեան Քրիստ, Հայթայեան Փաթիլ, Ղազարեան Լուչիանա, Ճանսըզեան Սարին, Ճիկերեան Սէրլի, Մըրշէտ Էմմանուէլ, Մկրտիչեան Մապէլ, Շիտիաք Կրէյս, Ռըզեան Սէրակ, Սարաֆեան Ալին, Տէմիրճեան Մարիա, Տիշչէքէնեան Արա, Քերթէշեան Սարին, Քէշիշեան Տեսիլ եւ Քորտահի Ուատիհ:

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին