Ուրբաթ, 01. 03. 2024

spot_img

Հայկական Երաժշտական Կտորներ Լիբանանեան Կատարողութեամբ

*ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ*

Բարձր հովանաւորութեամբ Լիբանանի մօտ ՀՀ Դեսպանատան, ԹՄՄ Լիբանանի Տեղական Վարչութիւնը Կիրակի, 12 Յունիս 2016-ի կէսօրէ ետք ժամը 5:30-ին, Թէքէեան Կեդրոնի մէջ ներկայացուց «Հայկական Երաժշտական Կտորներ Լիբանանեան Կատարողութեամբ» նուագահանդէսը: Տիկ. Ռիթա Ասիլեանի տքնաջան եւ գնահատելի աշխատանքի պտուղը եղող, սոյն մշակութային հանդէսին մասնակից 21 պարմանուհիներն ու պատանիները՝ եկած զանազան դպրոցներէ նուագեցին հայ մեծանուն երգահաններու յօրինումները, Թէքէեան Կեդրոնի սրահին մէջ ստեղծելով հայկական հարազատ մթնոլորտ մը:

Նուագահանդէսին ներկայ էին Լիբանանի մօտ ՀՀ մեծայարգ դեսպան՝ Տիար Սամուէլ Մկրտիչեան, ՌԱԿ-ի պետական նախկին երեսփոխան եւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի ատենապետ ընկեր Յակոբ Գասարճեան, զօրավար Էլիա Ֆրանսիս՝ լիբանանցի յայտնի արուեստագէտ յանգուցեալ Ուատիհ  Սաֆիի եղբայրը, ԱՄՆի մէջ Դեսպաններու միութեան նախագահ Կրազիելլա Մոնոպ, լիբանանցի բեմադրիչ, երգահան եւ բանաստեղծ Ժիլպէր Ռամի, նուագողներու ծնողները եւ պատուարժան հիւրեր:

Լիբանանեան եւ հայրենի զոյգ քայլերգներու ունկնդրութենէ ետք, բեմ բարձրացաւ ընկեր Տիրան Սարգիսեան, բացման խօսքը արտասանելու: Ան ներկաները ողջունելէ ետք, գնահատական իր խօսքը յայտնեց ԹՄՄ-ի Լիբանանի Տեղական Վարչութեան կազմակերպած այս աննախընթաց երաժշտական երեկոյին համար եւ յատկապէս վեր առաւ Տիկ. Ռիթա Ասիլեանի կազմակերպչական «մարաթոնական» աշխատանքը: Ան բեմ հրաւիրեց Տիկ. Ռիթա Ասիլեանը, որ ԹՄՄ Լիբանանի Տեղական Վարչութեան խօսքը արտասանէ:

Տիկ. Ասիլեան ներկաները ողջունելէ ետք իր խօսքին մէջ ըսաւ.

«Առաջին հերթին հարկ է յիշել, որ մեր այսօրուայ նուագահանդէսը կը զուգադիպի ՀՀ եւ ԼՂՀ անկախութեանց 25 ամեակին, որոնց կը նուիրենք այս ձեռնարկը:

Որքան որ ընկերային տուեալները եւ պայմանները փոխուին, երաժշտութիւնը կը մնայ յաւիտենական, որովհետեւ մշակոյթը միշտ ազգերու լոյսը եղած է: Ըստ այնմ ԹՄՄ եղած է յարատեւ  հսկողը հայկական մշակոյթի պահպանման եւ տարածման: Բանաստեղծութիւն, պար, քանդակագործութիւն եւ նկարչութիւն, այս բոլորը հարազատօրէն  ներկայացնելով համայն աշխարհի:

Երաժշտութիւնը ուղի մըն է, որ ժողովուրդները իրարու կը միացնէ: Այս մեկնակէտէն ելլելով այս երեկոյ ձեզի կը հրամցնենք հայ երաժշտութենէն մասնիկ մը, զոր մեզի պիտի ներկայացնեն մասնագիտութեան ճանապարհով ընթացող լիբանանեան մատները:

Ով Արարատեան սերունդ, որքան ալ որ աշխարհագրականօրէն հեռու ըլլաք Մայրիի երկիրէն, այսուհանդերձ կը հաւատանք հոգւոյ միութեան: Ահաւասիկ լիբանանեան ժողովուրդի գնահատական ողջոյնը իր եղբայր հայ ժողովուրդին՝ կը հրամցուի երաժշտական եւ ընկերայնօրէն:

Արտօնեցէք, որ խօսքս ուղղեմ սիրելի նուագողներուն՝

Ա) Արուեստի ճամբան յարատեւ նորոգուող անվերջ ընթացք մըն է, թէեւ դուք տակաւին այդ ճամբուն սկիզբն էք:

Բ) Բայց առանց վհատելու եւ յարատեւութեամբ, կրնանք հսկայ քայլերով հասնիլ մասնագիտութեան:

Գ) Մենք յուսով ենք, որ փայլուն ապագայ մը կը սպասէ ձեզի:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք ՀՀ յարգարժան դեսպանին, իր հովանաւորութեան եւ ներկայութեան համար: Ինչպէս նաեւ պատիւը ունինք մեր մէջ հիւրընկալած ըլլալու ԱՄՆի մէջ Դեսպաններու Միջազգային Միութեան նախագահուհի Կրազիելլա Սիֆ Մոնոպին»:

Իր խօսքի աւարտին Տիկ. Ասիլեան ներկաներուն հրաւիրեց հեռակապով լսելու՝ ՀՀ Սփիւռքի նախարարուհի Հրանոյշ Յակոբեանի խօսքը (Յարգելի Նախարարին Խօսքը կու տանք առանձին)։

Տիկ. Յակոբեանի խօսքէն ետք բեմ բարձրացան մատղաշ հասակի նուագողները եւ ներկայացուցին հայ մեծանուն երագահաններու յօրինումներէն կտորներ: Կարգով բեմ բարձրացան՝ Ալին Տէր Մարտիրոսեան, Ռընէ Նասսար, Սէրինա Սալամէ, Միլա Շալֆուն, Ժօէլ Ապի Խալիլ, Մելանի Մուատ, Սամիր Շալֆուն, Գլարա Եազըժի, Մատթէիօ Աքլ, Լիա Սալամէ, Ռեպէքա Պիթար, Մաքրամ Մասուտ, Ամէր Ռատի, Շարպէլ Ռատի, Անիս Նասսուր, Լիա Մուխայպէր, Սարա Նասրալլա, Քէիաննա Ռատի, Զէնա Քարամ, Սարա Շալլիթա եւ Թամար Ասիլեան:

Հայ մեծ երաժիշտներու՝ ինչպէս Ալեքսէյ Հեքիմեանի, Արամ Խաչատուրեանի, Կոմիտասի եւ այլ մեծանուն յօրինողներու երաժշտութիւններու ներկայացումէն ետք, ընկեր Տիրան Սարգիսեան բեմ հրաւիրեց ՀՀ մեծայարգ դեսպան Տիար Սամուէլ Մկրտիչեանը, որ իր սրտի խօսքը ըսէ:

Դեսպան Պրն. Սամուէլ Մկրտիչեան իր խօսքին մէջ ըսաւ. «Երաժշտութիւնը  համաշխարհային լեզու մըն է, զոր ամէն ոք կը հասկանայ: Երբ ազգի մը զաւակներ այլ ազգի մը երաժշտութիւնը կը նուագեն, այդ մէկը կը դառնայ միացնող զօրաւոր ազդակ մը: Հայկական երաժշտութիւնը շատ հարուստ է: Մենք լսեցինք հայ անուանի երգահաններու՝ ինչպէս Կոմիտասի եւ Արամ Խաչատուրեանի երաժշտութիւնները: Ասոնք հայ մշակոյթի տիպարներն են: Եւ ահաւասիկ կը տեսնենք, որ անոնց գործերը կը գերազանցեն իրենց ազգային սահմանները, հասնելով լիբանանեան ժողովուրդին: Այս պատճառաւ հոգեկան գոհունակութիւն է տեսնել այս գեղեցիկ տղաքն ու աղջիկները, որոնք իրենց երաժշտական առաջին քայլերու ընթացքին կը նուագեն հայկական կտորներ: Վստահ եմ, որ իրենք ալ խոր հրճուանք ապրեցան, նուագելով այլ ազգի մը երաժշտական կտորները՝ բան մը, որ զիրենք պիտի աճեցնէ մարդկային արժէքներ գնահատելու մէջ: Բան մը, որ նոր հորիզոններ պիտի բանայ իրենց արուեստի կեանքին մէջ: Մենք կրկին կը պահանջենք նման ձեռնարկեր, հաւանաբար յաջորդին տեսնենք հայ մանուկներ, որոնք կը նուագեն լիբանանցի երգահաններու գործերը: Այս ձեւով մենք մեր զոյգ մշակոյթները հարստացուցած կ’ըլլանք»:

Նուագահանդէսի աւարտին ՀՀ դեսպան Պրն. Սամուէլ Մկրտիչեանն ու ընկեր Յակոբ Գասարճեանը ելոյթ ունեցող նուագիչներուն յանձնեցին ՀՀ Սփիւռքի նախարարուհի Տիկ. Հրանոյշ Յակոբեանի կողմէ ստորագրուած գնահատական գիրեր:

Աւարտին  հրամցուած հիւրասիրութիւնը վայելով, ընկերային հաճելի պահ մը անցուցին ներկաները:

DSC_0082 (1)

DSC_0085 (1)

 

DSC_0093 (1)

DSC_0180 (1)

DSC_0259

facebook_1465849079494

 

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին