Կիրակի, 03. 03. 2024

spot_img

Համահայկական Գաղափարախօսութիւն

*ՅԱԿՈԲ  ՆԱԶԱՐԵԱՆ*

Hagop Nazarian

Համահայկական Գաղափարախօսութիւնը, (ՀՀԳ) կը հետապնդէ ազգայնական եւ միասնական հայրենիքի մը զօրաւոր հիմքերու հաստատումը: Ան կը զօրակցի համայն հայութեան գոյատեւման, բարգաւաճման եւ զարգացման ի նպաստ նուիրուած ճիգերուն եւ հայ դատի արդար լուծումներու աշխատանքներուն: Հետեւեալ կարեւոր նպատակները մաս կը կազմեն ՀՀԳ-ի ծրագիրներուն:

1-     Պաշտպանել Հայաստանի եւ Հայ ժողովուրդի ազգային շահերը:

2-  Կանխել խորթ եւ վնասակար գաղափարախօսութիւններու տարածումը Հայաստանի եւ հայկական գաղութներու մէջ:

3-     Կանխել զանգուածային արտագաղթը հայրենիքէն:

4-     Ստեղծել հոգեկան անքակտելի կամուրջներ սփիւռքի եւ հայրենիքի ժողովուրդներուն միչեւ:

5-     Միատեղել հայկական բոլոր կազմակերպութիւնները մէկ հովանիի ներքեւ:

6-     Դառնալ մղիչ ոյժ, հաւաքագրելու հայ երիտասարդութիւնը հայկական իտէալներու եւ հայ դատի հետապնդման աշխատանքներուն շուրջ:

7-    Ծրագրել եւ աշխատիլ հայ ժողովուրդի ինքնաբաւութեան իրականացման, եւ հարցերու անհատական ոյժերով եւ կարողութիւններով լուծման:

ՀՀԳ նկատի առած է հետեւեալ 8 գլխաւոր կէտերը, գործնականացնելու համար իր նպատակները:

1-     Պետականութեան կայունութիւնը:

2-     Հայրենիքի եւ Արցախի պաշտպանութիւնը:

3-     Հարեւան երկիրներու հետ յարաբերութեանց ամրապնդումը:

4-     Հայրենադարձութիւնը:

5-     Կրթութիւնը եւ ուսումը:

6-     Ազգային մշակութային արժէքներու խթանումը եւ պահպանումը:

7-     Հայկական ինքնութեան ճշդումն ու սահմանումը:

8-     Հայրենիք-սփիւռք միասնականութիւնը:

Հայրենիքի պաշտպանութեան գերագոյն երաշխաւորը ազգային ուժեղ բանակի մը ներկայութիւնն է: Ատրպէյճանի վարած ռազմատենչ ներկայի քաղաքականութիւնը, հայոց ցեղասպանութեան ժխտումի Թուրքիոյ վարած քաղաքականութիւնը, եւ անոնց կիրարկած Հայաստանի սահմանագիծերու շրջափակումը, ուղղակիօրէն կը վտանգեն Հայաստանի ապահովութիւնը: Այս իրողութիւնները նկատի առնելով ՀՀԳ-ն կը քաջալերէ նաեւ՝ երկրին կանոնաւոր բանակի կողքին, պահել մարտունակ պահեստի բանակ մը որ օժտուած ըլլայ արդիական միջոցներով եւ  նորագոյն զէնքերով:

Հայրենիքին մէջ պետական կայունութիւն ստեղծելու համար ՀՀԳ կը քաջալերէ հայրենի պետականութեան, երկրի անկախութեան եւ ինքնապաշտպանութեան հզօրացումն ու պահպանումը: Հայաստանի տնտեսութիւնը բարգաւաճելու համար պետութիւնը պարտի հեշտացնել եւ խրախուսել փոքր եւ միջին գործառնութեանց ստեղծումը, ինչպէս նաեւ օտար ընկերութիւններու ներդրումները Հայաստանի մէջ: Նոյնպէս կարեւոր է նաեւ՝ Հայաստանի տնտեսութեան յառաջխաղացումը ապահովել առանց կաշառակերութեան եւ մենաշնորհումներու վրայ հիմնուած գործառնութեանց: Այս պայմաններով, Հայրենիք-սփիւռք կապերու սերտացման զարգացումը պիտի օգնէ բարելաւուած տնտեսութեան եւ խաղաղ մթնոլորտի մը ստեղծումը հայրենիքէն ներս:

Արդիւնաւէտ յարաբերութեանց ստեղծումը հարեւան երկիրներու հետ ՀՀԳ-ի կարեւոր ծրագիրներուն մաս կը կազմէ, ինչպէս ներկայի կարգավիճակը, որ գոյութիւն ունի Իրանի եւ Վրաստանի հետ: Դժբախտաբար նոյնը կարելի չէ ըսել Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ մասին, որոնք տակաւին որեւէ բարեկամութեան նշոյլ ցոյց չեն տար եւ կը շարունակեն իրենց շրջափակումի քաղաքականութիւնը Հայաստանը եւ իր տնտեսութիւնը նուաճելու մտադրութեամբ: Անոնք նոյնիսկ կը շարունակեն իրենց հայատեաց քաղաքականութիւնը յարատեւ քարոզչութիւններով: Այս պարագային սփիւռքը կրնայ օգտակար դառնալ հայրենիքին իր միջոցները օգտագործելով, հակազդելու համար հայրենիքի թշնամի հարեւաններուն վարած անօրէն, անմարդկային եւ հակահայ քաղաքականութեան:

ՀՀԳ-ի հայրենադարձութեան ծրագրի իրականանացման համար, նախապայմաններէն մին է արտագաղթի կանխումը եւ անոր ծնունդ տուող դրդապատճառներու վերացումը: Հայրենադարձութեան նախաքայլէն առաջ, հայրենի կառավարութիւնը պէտք է գործադրութեան դրած ունենայ յստակ ծրագիրներ, տնտեսական եւ ընկերային ժողովրդային համապարփակ եւ ընդհանուր քաղաքականութիւն, նպատակի յաջողութեան համար: Իսկ որեւէ հայ պէտք է իրաւունքն ունենայ կարենալ օգտուելու հայրենադարձութիւնէն, փափաքելով տեղափոխուիլ Հայաստան կամ Արցախ:

ՀՀԳ-ի կարեւոր նպատակներէն մէկն է նաեւ՝ պատրաստել ներկայի եւ ապագայի սերունդներ, որոնք պատրաստ ըլլան 21-րդ դարուն պայմանները ընդունելու, համակերպելու, մրցակցութեան եւ բարգաւաճման աշխատանքներուն մասնակցութեան համար: Անհրաժեշտ է ստեղծել եւս կրթական եւ բարոյական ուսուցման տարբեր ծրագիրներ նոր սերունդին համար, որոնք արդիական կրթութեան կողքին, ստանան հայրենասիրական եւ քաղաքացիական պատասխանատուութեան ուսուցմունք, օժտուելով բարձր հոգեկան արժէքներով, առանց ստրկանալու նիւթապաշտութեան, ապրելու եւ ստեղծագործելու համար հայրենիքին մէջ:

Հայապահպանման կարեւոր ազդակներէն մէկն է հայկական մշակութային արժէքներուն պահպանումը եւ անոնց փոխանցումը մեր նոր սերունդին: Հայոց լեզուն եւ մշակոյթը միակ անքակտելի կապն է աշխարհատարած հայերուն, առանց զանց առնելու նաեւ հայ եկեղեցիին եւ կրօնքին կարեւոր դերը, զոր դարերու ընթացքին, հայկական պետութեանց չգոյութեան ժամանակ, պահպանած է հայ լեզուն, մշակոյթը եւ սովորութիւնները:

ՀՀԳ-ի ծրագիրներուն համաձայն, հայ կը համարուի այն անձը զոր ինքզինք կը նկատէ հայ ազգին մէկ մասնիկը, կ’ընդունի ՀՀԳ-ի նպատակները եւ կ’աշխատի անոնց իրականացման համար: Այս մօտեցումին համաձայն, իսլամացած հայերը եւ համշէնահայերը կրնան նկատուիլ նաեւ հայ ազգի մէկ կարեւոր զանգուածը: ՀՀԳ-ն կը քաջալերէ բոլոր արդիական ձեւերու որդեգրումով հայ ինքնութեան պահպանումը սփիւռքին մէջ:

ՀՀԳ ծրագրած է նաեւ կազմութիւնը նոր յանձնախումբերու, որոնք բաղկացած ըլլան Հայաստանի եւ սփիւռքի մասնագէտ ներկայացուցիչներէ, ուսումնասիրելու եւ լուծումներ թելադրելու, ընդհանուր գաղափարներու գործականացման համար:

ՀՀԳ-ի նպատակներու գործադրութիւնը պէտք պիտի ունենայ նաեւ՝ լուրջ մօտեցումներու եւ աշխատանքներու, գաղափարախօսութեան ասպարէզներուն մէջ մասնագիտացած անհատներու կողմէ: ՀՀԳ-ի յաջողութեան ամենակարեւոր գրաւականն է Հայաստանի կառավարութեան անմիջական գործակցութիւնը, ինչպէս նաեւ սփիւռքի գլխաւոր կազմակերութեանց անխտիր, անկեղծ եւ անկողմնակալ նեցուկն ու աջակցութիւնը:

 

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին