Ուրբաթ, 14. 06. 2024

spot_img

Ծայրայեղական Իսլամականութիւնը Արեւմուտքի Քայքայման Պատճա՞ռ

*ՍԻՊԻԼԱ ՄԱԼԵԱՆ – ՓԱՉԱՆԵԱՆ *

Սիպիլա

Քանի մը օր առաջ, հարցազրոյցի մը ընթացքին,( Al Arabiya –արբանեակային կայան) Սէուտական Արաբիոյ թագաւոր Ապտալլա յայտնած է, թէ պէտք չէ անտեսել ծայրայեղ Իսլամները եւ կը նախատեսէ թէ Իսլամ պետութիւնը մէկ ամիսէն կրնայ Եւրոպա հասնիլ եւ անկէ ամիս մը ետք՝ Ամերիկա…: Բազմաթիւ եւրոպացի լրագրողներ եւ քաղաքագէտ մասնագէտներ մտահոգուած են, յատկապէս Ֆրանսայի մէջ, ուր այսօրուան տուեալներով  Մահմետականութիւնը   դարձած է երկրորդ կրօնք:

1996-1997 տարիներուն, թուրք վարչապետ Նէճմէտտին Էրպաքան ըսած էր «Եւրոպացիք հիւանդ են, մենք անոնց դեղը կու տանք, ամբողջ եւրոպան իսլամ կը դառնայ, Հռոմն ալ կը գրաւենք»Էրպաքան , «Միլլի Կորիւս» ի հիմնադիրն էր որ միայն ֆրանսայի մէջ,  60 մզկիթ կը կառավարէ:

Մահմետականութիւնը ամենէն արագ տարածուող կրօնքն է (Ըստ world Religious,keene, էջ 144):Մահմետական երկիրներու մէջ, ծնունդներու աճման տոկոսը երկուքէն երեք անգամ աւելի է քան արեւմտեան երկիրներու մօտ:Այժմ Իսլամները աշխարհի բնակչութեան մէկ հինգերորդը կը կազմեն:

Պատմականօրէն, 600-ական թուականներուն,մահմետականներ միջին արեւելքէն դուրս գալով, հիւսիսային Ափրիկէն  եւ Եւրոպան գրաւելու գացին, ուր սուրի բռնի ուժով  իրենց կրօնը պարտադրեցին: 1100-ական թուականներուն, եւրոպայի Սրբազան Պապերը խաչակիրները  արեւելք  ղրկեցին Սուրբ Քաղաքը ազատելու համար: Հազարաւոր ձիաւորներ խաչը կրեցին եւ «Աստուծոյ»համար պատերազմի ճակատ գացին: Հայերն ալ իրենց կարգին վտանգուած, օժանդակեցին խաչակիրներուն անոնց ուտելիք եւ պահեստ շնորհեցին: Սակայն Մահմետականները Կոստանդուպոլոսոյ տիրելով հասան մինչեւ Վիեննա:

Սամուէլ Հանդիկթըն, (Հարվըրտ համալսարանի դասախօս) կը շեշտէ, թէ« Մահմետականութիւնը միակ քաղաքակրթութիւնն է, որ արեւմուտքի վերապրումը վտանգած է  նուազագոյնը երկու հանգրուաններով: (The clash of civilizations, էջ 2010)

Եւրոպայի մէջ, յատկապէս Ֆրանսայի մէջ, մահմետականներու մեծամասնութիւնը գաղթականներ են կամ գաղթականներու զաւակներ: 2008 թուականին  մարդահամարի արդիւնքը հետեւեալն էր,ֆրանսայի բնակչութեան 6,4 առ  հարիւրը մահմետական էին: Իսկ 18-50 տարեկաններու մօտ 4 կաթողիկէի դիմաց մէկէ աւելին մահմետական էին:

Ինչո՞ւ համար ներկայիս եւրոպայի մէջ մեծ թիւով պատանիներ եւ երիտասարդներ կ՛իսլամանան:

Նախքան վերոյիշեալ հարցումին պատասխանելը նախ ի՞նչ է Իսլամութիւնը:

Տեղեկութիւններու ամբողջութիւն մըն է, ուր կայ արգիլուածը, պարտադրանքը, խիստ օրէնքներ, դաստիարակութիւն, ամբողջական հնազանդութիւն, պայքար, հագուելու մէջ, ուտելու մէջ, վարուելակերպ իտէալիզմ, այր մարդու խօսքը, պատիժը, պատիւը, բարոյականութեան բիւրեղացումը եւ այս բոլորին որպէս վարձատրութիւն՝ յաւիտենական դրախտը:

Ըստ մասնագէտներու ներկայիս եւրոպայի մէջ, երիտասարդներ իսլամ կը դառնան, որովհետեւ սանձարձակութեան որպէս հետեւանք, ինքնութեան փնտռտուքի մը զոհը դառնալով պատանին արժէքներ կը փնտռէ, արժէքներ զորս արեւմտեան քաղաքակրթութեան եւ ընկերութեան մօտ վաղուց չքացած են:

Խառն համայնքներու ամուսնութիւններ, կառավարական պսակներ ծնունդ տուին սերունդներու որոնք ոչ մէկ համայնքի կամ կրօնքի կը պատկանին եւ երիտասարդ դարձած այդ եւրոպացին դժգոհ իր իսկ քաղաքին մէջ ղեկավար տարր   հանդիսացող քաղաքական անձնաւորութենէն, կը ջանայ կայուն հողի մը կառչիլ: Վերջին տասնամեակներուն երիտասարդութեան 66%-ը կրօնական դիմագիծ չունի բացարձակ աշխարհական է:  Եւրոպայի մէջ տեղի ունեցած տնտեսական տագնապը եւ քաղաքական խաւի ապականութիւնն ու նեխածութիւնը երիտասարդը մղեց դառնալու ծայրայեղ, ըմբոստ եւ հետեւաբար ծայրայեղական իսլամ հոսանքները   լայնօրէն  ընդունուեցան:

Սակայն այս բոլորին մէջ ոմանք չեն ընկալեր,  որ  դեմոկրատ քաղաքականութիւնն ու իսլամութիւնը անկարելի է, որ  միասին գոյատեւեն հետեւաբար անել կացութեան դիմաց են արեւմուտքի մէջ: Հայկական Ցեղասպանութիւնը՝ 20րդ դարու առաջինը իր տեսակին մէջ, դժբախտաբար մնաց անպատիժ եւ այսօր 100 ամեակի ընդառաջ Միջին –Արեւելքի մէջ Քրիստոնեաներու գոյութիւնը ընդհանրապէս իսկ հայերու վերապրումը մասնաւորապէս լուրջ մտահոգիչ դարձած է: Նոր Քիւրտիստանի մը հողային պաշտօնական ստեղծումը Թուրքիան նոր մարտահրաւէրի մը դիմաց կը դնէ: Իսկ այս բոլորին մէջ, Հայաստանը, որ տակաւին երէկ Միջազգային ատեաններու դիմաց եւ Նաթոյի ժողովներուն, Ղարաբաղեան հարցին լուծման մասին առաջարկութիւններ կը կատարէր, նորանոր տագնապներու դէմ յանդիման պիտի գտնուի տրուած ըլլալով որ Իրան-Ազրպէյճան եւ Թուրքիա իրենց քաղաքական ծրագիրներու օրակարգի փոփոխութիւն կրելու են եւ տրուած ըլլալով որ Հայաստան կը գտնուի այդ եռեակին ծոցը գուցէ նուազ վտանգուած զգայ, սակայն այդ չի նշանակեր թէ պատերազմի դառն բաժակը անկէ հեռու է: Մինչ Լիբանանի Սուրիոյ եւ Իրաքի հայկական շրջանակներուն մէջ, վախը  ընդհակառակը  մեծապէս գերակշռող է: Արդ  Եկեղեցին ի՞նչ դերակատարութիւն ունի, դժբախտաբար մեր համայնքապետերը գործնականօրէն անել կացութեան առջեւ կը գտնուին, երիտասարդները եւ յատկապէս հայ ընտանիքներ հեռաւոր Ամերիկայի ու Գանատայի հորիզոններու ճանապարհը բռնած են, ոմանք ալ Հայրենիքէն կալուածներու տէր կանգնելով  ապահով քայլի դիմումներ կը փորձեն կատարել, մինչ միջին արեւելքի հայ գաղութները յուսալքումէ կը տառապին:

Եւրոպայի պարագային ալ հիմնական բացթողում մը եղած է եւ այդ ալ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ  «չգոյութիւնն է»: Այո, իրապաշտօրէն ըսենք, թէ մեր Եկեղեցին հնամեայ իր պատմութեամբ մնաց հնամեայ իր քարոզչութեան մէջ, մեր Եկեղեցին տժգունած է ալ: Անցեալին  արեւմուտքէն դուրս կու գային առաքեալ վարդապետներ որոնք կը հասնէին մինչեւ Հնդկաստան, ու հարաւային Ափրիկէ եւ Միջին Արեւելք: Այսօր Եւրոպան պարպուած  է     ճշմարտութիւն է,  որ  վարդապետներ Ափրիկէէն Եւրոպա  կը հասնին  Քրիստոնէութիւն քարոզելու համար: Հայ Կղերն ալ միեւնոյն մտահոգիչ երեւոյթը կ’ապրի կրօնաւորներու թիւի նօսրացում եւ աշխարհականներու անվստահութիւն յանդէպ կրօնաւորներուն, հետեւաբար նոյնիսկ երբ այս վերջիններս կոչ կ’ուղղեն ժողովուրդին Յիսուս Քրիստոսի չարչարանքներուն հետեւելով կառչած մնալու պայքար մղել եւ չլքել Միջին Արեւելքը սոյն կոչերը անպատասխան կը մնան:

Բոլոր գիտենք,  թէ լոյսի չգոյութեան պատճառով է որ խաւարը կը ստեղծուի, ուստի Արեւմուտքի մէջ Քրիստոնէութեան արժէքներուն ու հաւատալիքներուն աղաւաղումն ու փճացումը պատճառ դարձաւ որ նոր սերունդը իր ինքնութեան ուղին գտնելու համար  կը դառնայ ծայրայեղ իսլամական եւ խոստացուած դրախտի մը լոյսին անէական շողերուն երազանքով կը յառաջանայ իր ճամբէն արիւն եւ սուգ սփռելով: Իսկ Միջին արեւելքի մէջ 100 տարիներ շարունակ պատմութիւն կերտող սփիւռքը այժմ հոգեվարքի մէջ կը գտնուի:

edotors note

 

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին