Երեքշաբթի, 18. 06. 2024

spot_img

ԹՈՒՐՔԻԱ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ «ՄԵՐ ՍՐՏԻ ԽՈՑԸ» ՖԻԼՄԸ ՊԻՏԻ ԱՐՏԱԴՐԷ

ԹՈՒՐՔԻԱՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՄԱՍԻՆ

«ՄԵՐՍՐՏԻԽՈՑԸ» ՖԻԼՄԸՊԻՏԻԱՐՏԱԴՐԷ

ԹուրքիոյխորհրդարանիԱրտաքինյարաբերութիւններույանձնաժողովը «ՀայոցՑեղասպանութեանՊնդումներ» հարցինշուրջյատուկօրակարգովմըհանդիպումունեցածէ: Ըստ «Հապերթիւրք»ին՝նիստինընթացքինքննարկուածեն «1915 թուականիդէպքերը», ինչպէսնաեւՑեղասպանութեան 100ամեակինախօրէինհայկականՍփիւռքինհնարաւորքայլերնուանոնցդէմառնուելիքԹուրքիոյքայլերը:
Նիստինընթացքինքննարկուածէայնհարցը, թէհայկականլոպինմեծգումարպիտիյատկացնէՑեղասպանութեանմասինֆիլմմընկարահանելուհամար, որունիպատասխան՝Թուրքիաեւսնմանատիպնախաձեռնութեամբհանդէսպիտիգայ: Թրքականֆիլմըպիտիկոչուի «ՄերՍրտիԽոցը»: ԱզգայնականշարժումկուսակցութեանանդամՍինանՕղանդէմարտայայտուածէայսանունին՝պնդելով, որանիկա «նմանէսիրայինֆիլմիվերնագիրի» մը:
Նշուածէնաեւ, որհայկականֆիլմինմասինառաջարկըարդէնիսկներկայացուածէյայտնիբեմադրիչՍթիվընՍփիլպըրկինուֆիլմըպիտիկոչուի «Վիրաւորը»: Ըստթրքականլրատուամիջոցինպնդումներուն՝ֆիլմինմէջԿոմիտասիդերըպիտիկատարէաշխարհահռչակդերասանԱլէնՏըլոն: ՖիլմինմէջդերերպիտիստանձնեննաեւՏասթինՀոֆմըն, իսկֆիլմիերաժշտութեանհեղինակըպիտիըլլայամերիկահայռոքերաժիշտՍերժԹանքեան:

 

spot_img
Նախորդ յօդուածը
Յաջորդ յօդուածը

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին